Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Батчулуун
Хуягбаатар
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1989 - 1998 Хэнтий аймгийн Өндөрхаан хотын I 10 жил
  • 2004 - 2008 ХААИС
  • 2014 - 2016 Удирдлагын академи

Боловсрол зэрэг

  • хөрөнгө оруулалтын менежментийн магистр

Туршлага

  • 2009 - 2010 Налайн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар бүртгэлийн мэргэжилтэн
  • 2010 - 2012 Улсын Их Хурлын Тамгын газар УИХ-ын гишүүний бие төлөөлөгч
  • 2013 - 2013 Сонгинохайрхан дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн мэргэжилтэн
  • 2013 - 2016 Улсын Их Хурлын Тамгын газар УИХ-ын гишүүний бие төлөөлөгч
  • 2016 оноос - Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч, Тэргүүлэгч

Имэйл

Cv Facebook