Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Бямбамягмар
Соёл-Эрдэнэ
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1980 - 1990 Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар сургууль
  • 1990 - 1992 Цэцэрлэгийн багшийн сургууль
  • 2008 - 2010 МУБИС Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль

Боловсрол зэрэг

  • Боловсрол судлалын магистр

Туршлага

  • 1992 - 1995 Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дүгээр цэцэрлэгт багш
  • 2006 - 2014 Сонгинохайрхан дүүргийн 80 дугаар цэцэрлэгт багш
  • 2014 - 2016 Сонгинохайрхан дүүргийн 80 дугаар цэцэрлэг арга зүйч
  • 2016 оноос - Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч

Имэйл

Cv Facebook