Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Ловуу-Игнэн
Тэмүүжин
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1998 - 2006 Нийслэлийн 84 дүгээр дунд сургууль
  • 2007 - 2008 Бастама ЕБС
  • 2009 - 2013 МУИС -ийн ОУХС

Туршлага

  • 2013 - 2015 НИМ ХХК менежер
  • 2015 оноос - МХААХҮХ гүйцэтгэх захирал
  • 2016 оноос - Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Имэйл

Cv Facebook