Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Хороодын ИНХ-ын танилцуулга
4