Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт

2015-11-18 23:20

2015 оны 10-р сард гарсан байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт

1. 2015 оны 10-р сарын 05-ны өдөр: 10-р сарын урьдчилгаа цалин

2. 2015 оны 10-р сарын 15-ны өдөр: Олон улсын ахмадын өдөр, Дэлхийн багш нарын өдөр, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 60 жилийн ойг тохиолдуулан нэр бүхий албан хаагч, иргэдийг шагнаж урамшуулах А/85-р тогтоол, түүний хавсралт
3. 2015 оны 10-р сарын 15-ны өдөр: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс "Сонгинохайрхан дүүргийн уугуул залуучуудын холбоо" ТББ -аас зохион байгуулсан уралдаант тэмцээн

4. 2015 оны 10 сарын 20 "Хууль тогтоомж сурталчилах нэгдсэн арга хэмжээ" зохион байгуулах тухай

5. 2015 оны 10 сарын 22: Сонгионохайрхан прокурорын байгууллагаас зохион байгуулсан "ТҮДГЭЛЗҮҮЛСЭН ХЭРГИЙН ТООГ БУУРУУЛАХ" сэдэвт зөвлөгөөн

6. 2015 оны 10 сарын 22: Жимобайл ХХК-д 32 хороодын ИНХ-ын дарга бөгөөд ГХУСАЗДЗ-ийн дарга нарын ажлын албан хэрэгцээнд ашиглаж буй утасны ярианы 1 жилийн төлбөр

7. Ажлын албаны ажилтан Т.Гэрэлтуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай

8. Ажлын албаны 2012-2015 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан видеог хийлгэхэд зориулсан зардал

9. 2015 оны 10 сарын 22: Ажилчдад олгосон тэтгэмж

10. Өмнийн өнгө ХХК-д Бичиг хэргийн зардал

11. 2015 оны 10-р сарын 20: Ажлын албаны 10-р сарын цалин

12. 2015 оны 10 сарын 16 МЦХК шуудан холбоо, интернетийн төлбөр


2015-11-18 23:20

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..